De focus van BEBUNT

BEBUNT richt zich op:

Deze onderwerpen worden benaderd op basis van inzicht in regelgeving gekoppeld aan brede kennis van en ervaring met business processen.

Regulatory Compliance

Vanuit de verschillende nationale en internationale toezichthouders komt sinds een aantal jaren veel regelgeving op de Financiële Instellingen af. Een tendens die naar verwachting zal aanhouden.

BEBUNT kan u van dienst zijn bij het compliant worden met de volgende regelgeving:

Business Inhoudelijke Change

BEBUNT kan u van dienst zijn bij uw Business Inhoudelijke Change vraagstukken.

BEBUNT adviseert bij Change op basis van kennis, ervaring en visie op business onderwerpen als:

Pakketselectie

BEBUNT biedt op dit gebied de volgende diensten aan:

Regulatory Compliance Business (Change) Pakketselectie
Consultancy Analyse impact regelgeving
Inzichtelijk maken verplichtingen
Realisatie van vereiste stappen
Adviseren inzake:
Transactieprocessen
Asset managers en Banken

Clearing processen en strategie

Collateral Management

Cash Management
Adviseren inzake: RFI, RFP, PoC voor applicaties voor:
  • Alternative Investments
  • Collateral Management
  • Cash Management

Adviseren inzake: Challenge vendoren
Project Management Regulatory Compliance projecten Business change projecten
Transactieprocessen
Asset managers en Banken

Clearing processen en strategie

Collateral Management

Cash Management
RFI, RFP, PoC projecten voor applicaties voor:
  • Alternative Investments
  • Collateral Management
  • Cash Management

Projecten Challenge vendoren
Interim Management Begeleiden organisatorische veranderingen

Algemeen interim management